• Utorok

   Keramika 15.00 - 15.45

   Rytmizáčik 15.35 - 16.05

   Hudobno-pohybový krúžok 16.10 - 16.40

    

   Streda

   Angličtina 1 15.15 - 15.45

   Angličtina 2 15.50 - 16.20

    

   Štvrtok

   Atletika 15.00 - 15.30

   Športový krúžok 15.15 - 16.00

  • zatiaľ žiadne údaje